Enersis Estates Enersis Estates

KIBRIS’TA EV ALMAK İÇİN GEREKENLER

KIBRIS’TA EV ALMAK İÇİN GEREKENLER

Ev Alma Şartları

Kıbrıs’ta ev alma sürecine katılmak ve bu aşamada hangi teknik bilgiyle hareket edeceğiniz, koşulları taşıyıp taşımadığınız özellikleri ve her türlü merak edilen sorunun ayrıntılı bir şekilde açık olarak ifade edileceği bir kaynak bulunmamaktadır. Kıbrıs’ta ev almak için gerekenler listesini takip etmek bu noktada hızlı ve kullanım kolaylığı güvencesi ile sistemin önemli bir parçası haline gelmektedir. Bunun için bilgi ve belge hazırlama sürecine etkin katılmanız beklenen bir hizmet çerçevesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Özellikle Kıbrıs’ta ev almak için gerekenler bu konuda fikirlerine güvenebileceğiniz yasal olarak temellendirme yapacağınız, güven veren teknik hizmet düşünce sitemi ile Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim Kıbrıs’ta ev almak için, Türk vatandaşların hangi şartlara sahip olmaları gerektiğini şu şekilde ifade etmektedir:

 

·  Yabancı kişiler 1 arsa, dönüm ve evden herhangi bir taşınmazı satın alamaz.Kıbrıs’ta ev almak için gerekenler için; Birden fazla taşınmaz mal veya 1 dönümden çok mal isterse; KKTC’de şirket kurmak şarttır.

 

·  Taşınmaz mal üzerinde hak iddia etmek, inşaat ve ev için izin ruhsatının verilmesi gerekli hatta koşul olarak verilmesi gereken son derece önemli bir gereklilik şartıdır.

·  Satın alacağınız taşınmaz mal üzerinde mutlaka ipotek ya da engel olacak herhangi bir olumsuzluğun olmamsı gerekmektedir.

·  Kıbrıs’ta ev almak için gerekenler; ayrıca Satıcı olarak faaliyet içine girdiğiniz kişi,   gerçek hak iddia edecek bir mal sahibi niteliği taşıması gerekiyor.

·  Satış sözleşmesi imzalandı ise, muhakkak 21 gün içinde tapu dairesine şerh düşülmeli, kayıt işlemleri tamamlanmalıdır.

·  Taşınmaz için kayıt işlemlerinin güncelliğini koruması ve yasal çerçevesinin güvence altına alınması için yabancıların, KKTC’de Bakanlar kuruluna başvurarak taşınmaz için; ev alma izninin Bakan Kurulu’ndan ivedilikle alınması gerekmektedir.

·  Kıbrıs’ta ev almak için gerekenler ayrıca; 1 yıl botunca KKTC’de oturmak ve ev alma sürecine hızla katılmak istiyorsanız ikamet şartlarını yerine getirmeli, oturma izni almalısınız. Oturma izni her yıl yenilenebilir nitelikte olmalıdır.

·  Kıbrıs’ta ev almak için gerekenler bu noktada çokça irdelenmesi gereken dikkatlice aşamalı bir şekilde faaliyet alanı geliştiren ve her aşaması yasal olarak tasdiklenmesi gereken süreçlerin tamamını kapsamaktadır.  Kıbrıs’ta ev alma şartları sürecinde ayrıca; taşınmaz mal niteliğinde olan ev alma aşamaları ve onay işlemi mutlaka Noter huzurunda gerçekleştirilmelidir.

  • Share